Behandlingar

Klassisk Massage

Massage sätter igång blodcirkulationen och underlättar för kroppen att avlägsna slaggprodukter. Bra vid rygg och nackbesvär, vid allmän stelhet och spänningar i muskulatur och bindväv. Utförs med fina ekologiska oljor till en lugn miljö med dämpat ljus. Djupgående för den som önskar, men kan även ges med fokus på en mer avslappnande massage, bestäm själv.

Klassisk massage är en avslappnade behandlingsform, som mjukar upp dina spända och värkande muskler, samtidigt som behandlingen ökar blodcirkulationen, ger bättre sömn och sänker din stressnivå. Massage ger fysiska, mentala och känslomässiga effekter.

Vanliga frågor om massage

Ja, många går på massage av den enkla anledningen att det helt enkelt är väldigt skönt och att det förebygger spänningar och värk. Man lär sig även att uppfatta den egna kroppens signaler i tid innan spänningarna börjar orsaka besvär.

Man kan se massagen som ett träningspass för kroppen, man trycker och töjer i muskler, senor m.m. vilket även påverkar blodkärl och nerver. Det gör att kroppen tillfälligt får fokusera på mycket annat som sätts igång i kroppen istället för att läka ut förkylningen. Enkelt kan man säga att om du inte skulle få för dig att träna eller hålla igång som vanligt i ditt förkylningstillstånd ska du inte heller gå på massage. Detta för att undvika att förkylningen ska ta längre tid att läka ut. Det finns även risk att du smittar massören eller övriga kunder på salongen.

Det är helt individuellt. Hur ofta du och din kropp behöver massage beror på en mängd olika faktorer såsom arbetsställningar och rörelsemönster i vardagen, din hållning, om du ofta känner dig stressad m.m. En del kommer någon gång i månaden för att det är skönt och i förebyggande syfte och i många fall för att få bort sin värk eller hålla den under kontroll. Medan andra har mer smärta och problem, och då, för att få så bra resultat som möjligt, kommer mer ofta.